• 1 Hung Nguyen
  • 2 mtaihotai
  • 3 Hoapham44
  • 4 Vinhpham
  • 5 Nguyễn Tuấn Khôi
THÔNG BÁO: HIỆN TẠI CHỈ NẠP ĐƯỢC THẺ VIETTEL TẤT CẢ MỆNH GIÁ "KO NHẬN MOBI VÀ VINA" . NẾU NẠP THẺ XONG ĐỢI ADMIN DUYỆT + TIỀN NHƯNG THẤY LÂU DUYỆT THÌ LIÊN HỆ VỚI FB Nguyễn Ngọc Phương Nguyên HOẶC HOTLINE: 09615.13.103 ĐỂ ĐƯỢC DUYỆT NHANH. XIN CÁM ƠN LƯU Ý: CỐ TÌNH NẠP SAI HOẶC SPAM THẺ SẼ BỊ MẤT THẺ NẠP !
Liên hệ FB Admin SĐT : 09615.13.103 - 0978.30.1122

Danh sách thành viên vừa mua nick tại Shop

Thành viên đã mua tài khoản RANDOM #21337 Chưa rank, Trang phục, 0 Tướng với giá 10.000đ - Cách đây 12 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM #20907 Chưa rank, Trang phục, 0 Tướng với giá 10.000đ - Cách đây 12 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản LQM #21432 Tinh Anh V, 279 Trang phục, 118 Tướng với giá 700.000đ - Cách đây 16 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản LQM #21187 K.Cương V, 169 Trang phục, 112 Tướng với giá 400.000đ - Cách đây 1 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản LQM #21206 K.Cương V, 102 Trang phục, 61 Tướng với giá 250.000đ - Cách đây 1 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản LQM #21416 Cao Thủ, 113 Trang phục, 73 Tướng với giá 100.000đ - Cách đây 1 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản LQM #21408 Tinh Anh V, 313 Trang phục, 118 Tướng với giá 2.500.000đ - Cách đây 1 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM #21318 Chưa rank, Trang phục, 0 Tướng với giá 10.000đ - Cách đây 2 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM #20828 Chưa rank, Trang phục, 0 Tướng với giá 10.000đ - Cách đây 2 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM #21304 Chưa rank, Trang phục, 0 Tướng với giá 10.000đ - Cách đây 2 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản LQM #21352 K.Cương V, 169 Trang phục, 104 Tướng với giá 500.000đ - Cách đây 2 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản LQM #21401 K.Cương V, 121 Trang phục, 75 Tướng với giá 300.000đ - Cách đây 3 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOMTRUNGCAP #21249 Chưa rank, Trang phục, 0 Tướng với giá 100.000đ - Cách đây 3 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản LQM #21436 Cao Thủ, 251 Trang phục, 117 Tướng với giá 700.000đ - Cách đây 3 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM #21292 Chưa rank, Trang phục, 0 Tướng với giá 10.000đ - Cách đây 3 ngày trước