• 1 Minh Toàn
  • 2 le quang dung
  • 3 Hoàng Vinh
  • 4 Hoàng Bách
  • 5 Nguyễn Thái Sơn
THÔNG BÁO: HIỆN TẠI CHỈ NẠP ĐƯỢC THẺ VIETTEL TẤT CẢ MỆNH GIÁ "KO NHẬN MOBI VÀ VINA" . NẾU NẠP THẺ XONG ĐỢI ADMIN DUYỆT + TIỀN NHƯNG THẤY LÂU DUYỆT THÌ LIÊN HỆ VỚI FB Nguyễn Ngọc Phương Nguyên HOẶC HOTLINE: 09615.13.103 ĐỂ ĐƯỢC DUYỆT NHANH. XIN CÁM ƠN LƯU Ý: CỐ TÌNH NẠP SAI HOẶC SPAM THẺ SẼ BỊ MẤT THẺ NẠP !
Liên hệ FB Admin SĐT : 09615.13.103 - 0978.30.1122

Danh sách thành viên vừa mua nick tại Shop

Thành viên đã mua tài khoản LQM #7988 K.Cương III, 22 Trang phục, 31 Tướng với giá 100.000đ - Cách đây 5 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM #7007 Chưa rank, Trang phục, 0 Tướng với giá 10.000đ - Cách đây 5 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM #6997 Chưa rank, Trang phục, 0 Tướng với giá 10.000đ - Cách đây 5 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM #6934 Chưa rank, Trang phục, 0 Tướng với giá 10.000đ - Cách đây 5 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản LQM #8132 Tinh Anh IV, 65 Trang phục, 62 Tướng với giá 450.000đ - Cách đây 6 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản LQM #8129 K.Cương I, 95 Trang phục, 92 Tướng với giá 300.000đ - Cách đây 6 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản LQM #8040 K.Cương I, 37 Trang phục, 38 Tướng với giá 120.000đ - Cách đây 6 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản LQM #8131 K.Cương II, 80 Trang phục, 60 Tướng với giá 400.000đ - Cách đây 7 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản LQM #8109 K.Cương I, 73 Trang phục, 81 Tướng với giá 900.000đ - Cách đây 8 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM #6941 Chưa rank, Trang phục, 0 Tướng với giá 10.000đ - Cách đây 8 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM #3898 Chưa rank, Trang phục, 0 Tướng với giá 10.000đ - Cách đây 8 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM #4351 Chưa rank, Trang phục, 0 Tướng với giá 10.000đ - Cách đây 9 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản LQM #8018 K.Cương III, 8 Trang phục, 27 Tướng với giá 70.000đ - Cách đây 16 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản LQM #8110 K.Cương I, 92 Trang phục, 80 Tướng với giá 700.000đ - Cách đây 17 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản LQM #8133 B.Kim III, 64 Trang phục, 70 Tướng với giá 400.000đ - Cách đây 1 ngày trước